Η γλώσσα C σε βάθος, 5η έκδοση

Η γλώσσα C σε βάθος, 5η έκδοση

Δωρεάν!

Το βιβλίο προσεγγίζει τα χαρακτηριστικά της C με εποπτικό και επεξηγηματικό τρόπο, δεν προϋποθέτει γνώσεις προγραμματισμού, και επιτρέπει στον αναγνώστη να γνωρίσει τη φιλοσοφία του διαδικασιακού προγραμματισμού και να κατανοήσει πλήρως τα στοιχεία της γλώσσας. Ο έμπειρος προγραμματιστής θα βρει εκτενή ανάλυση των μηχανισμών της γλώσσας, πλήρη κάλυψη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της και υλοποιήσεις εξειδικευμένων αλγορίθμων και τεχνικών προγραμματισμού.

Το συνοδευτικό υλικό του βιβλίου περιέχει το ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης Code::Blocks, τον κώδικα των προγραμμάτων, τις απαντήσεις όλων των ασκήσεων και τον κώδικα των λύσεών τους.

Στο τελευταίο βήμα της διαδικασίας και όταν σας ζητηθεί, πληκτρολογήστε ως όνομα χρήστη τον κωδικό ISBN του βιβλίου (χωρίς παύλες) και ως κωδικό πρόσβασης την τελευταία αγγλική λέξη στην πρώτη παράγραφο κειμένου της σελίδας 283 του βιβλίου.

Κωδικός: 978-960-461-715-9 Κατηγορία:
Product ID: 3123
Τηλέφωνο: 210 3832044
Φαξ: 210 3817950
Στουρνάρη 27β
10682 Αθήνα